ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Niniejsze zapytanie ofertowe jest finansowana z projektu pt. Prezentacja marek produktowych firmy Rozrusznik.eu na rynkach zagranicznych w celu zwiększenia rozpoznawalności eksportowej” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

Kliknij tutaj, aby pobrać treść zapytania -> http://autodiagger.com/zapytanie.pdf


Welcome to Autodiagger